Yatırım Teşvik Belgesi​

Yatırımlar, yeni yatırım teşvik programı kapsamında tasarlanan dört farklı teşvik uygulaması, dokuz farklı teşvik aracı ile değişen şekillerde desteklenmektedir. Teşvik araçlarının yatırımcıya sağladığı katkılar, yatırımın niteliğine ve tabi olacağı uygulamalara göre değişkenlik göstermektedir.

Yatırım Teşvik Belgesi

Hizmetlerimiz

Yatırım Teşvik Belgesi

 

Destek UnsurlarıGenel Teşvik UygulamalarıBölgesel Teşvik UygulamalarıBüyük Ölçekli Yatırımların TeşvikiStratejik Yatırımların Teşviki
KDV İstisnası
Gümrük Vergisi Muafiyeti
Vergi İndirimi
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
Gelir Vergisi Stopajı Desteği*
Sigorta Primi Desteği*
Faiz Desteği**
Yatırım Yeri Tahsisi
KDV İadesi***

* Yatırımın 6. Bölgede gerçekleştirilmesi halinde sağlanır
** Bölgesel teşvik uygulamalarında, yatırımın 3., 4., 5. veya 6 . bölgelerde gerçekleştirilmesi halinde sağlanır.
*** 500 Milyon TL üzerindeki stratejik yatırımlara sağlanır.