NOMİNAL ŞİRKETLER GRUBU çatısı altında bulunan markalarımız ve çalışanlarımızla firmaların ihtiyaçları doğrultusunda doğru ve faydalı çözümler üretmek, uygun yol haritaları sunarak, çözüm süreçlerinde firmalara destek olmak, müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilmek mümkünse, daha fazlasını başarabilmek, sektörel olarak gelişmeleri yakından takip ederek, sektörde farklılık yaratmak, geniş hizmet yelpazemiz, bilgi birikimimiz, üretim ve süreç tecrübemizle rekabet avantajı yaratabilmek, eğitim ve kişisel gelişim yoluyla çalışanlarımızın memnuniyetini ve motivasyonlarını sağlamak

Vizyon – Misyon

Kurumsal

Misyonumuz

Öncelikli olarak Türkiye ‘deki firmalar ve ülke ekonomisine katkı sağlayan ihracat odaklı firmaların Fikri ve Sınai haklarının, Tüm Dünya’da korunması amacı ile ilgili danışmanlığı sağlamak, firmaların yapacakları yatırımların ve ihracat harcamalarının teşvik kapsamında geri alınması amacı ile Türkiye Cumhuriyeti devletinin çeşitli resmi kurumları aracılığı ile sağladığı hibe ve desteklerden faydalanma konusunda danışmanlık hizmetlerini, firmalara maksimum fayda sağlayacak şekilde yürütmeyi amaç edinmekle birlikte, işletmelere devletin izin verdiği ölçüde fon kaynağı sağlanması konusundaki danışmanlık faaliyetlerini doğru ve güvenilir şekilde yürütmektir.

Vizyonumuz

Artan rekabet ortamında, rekabet gücünün en önemli etkenlerinden olma yolunda ilerleyen Marka ve Patent konularında Türk firmalarının gerek yurtiçi gerekse yurtdışı Fikri & Sınai Danışmanlık Hizmetlerini gerçekleştirmek, gelişen ülke ekonomisinde yatırımcıların ve ihracat odaklı firmaların, devletin sağladığı teşviklerden yararlanmasını sağlayarak firmaların büyümelerine yardımcı olmaktır.

Türkiye’nin Ar-Ge, Endüstriyel ve Tarımsal konularda belirlediği hedeflere ulaşabilmesi doğrultusunda, projelendirme ve yatırım alanlarında Dünya ülkelerinin tamamıyla rekabet edebilmesi için yatırım süreçlerinin gelişmesine öncülük edebilecek danışmanlığın sağlanmasıdır.