Nominal Patent, geçmişten gelen deneyimi, bilgi birikimi ve fayda odaklı hizmet anlayışı ile markanıza değer katar.

Marka Hizmetleri

Hizmetlerimiz

Yurtiçi Marka Tescil Başvurusu

Bir işletmenin mal veya hizmetlerini başka işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt etmek için kullanılan, sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajlarının resimleri, 3 boyutlu biçimler, kişi adları veya soyadları, sloganlar, ses ve renk kombinasyonları gibi çizimle görüntülenebilen ve baskı yoluyla çoğaltılabilen işaretler MARKA olarak korunabilir. Marka, tescil edilmesi ve 10 yıllık dönemlerle yenilenmesi koşuluyla, sahibine süre sınırı olmayan bir koruma sağlar.

Global düzeyde yaşanan rekabet ile birlikte günümüz ekonomisinde şirketlerin fark yaratması ve bu farkını koruması her geçen gün daha çok önem kazanmaktadır. Yeni fikirler üretmek ve bu fikirleri marka, patent ve endüstriyel tasarım olarak tescillemek, hak sahiplerini yerel ve global rakipler karşısında avantajlı konuma getirmektedir. Tescil işlemleri ihmal edildiğinde, sadece avantajların kaybedilmesi sorunu ortaya çıkmakla birlikte, işletmeler için telafisi mümkün olamayan itibar kaybına yol açabilmektedir. Uluslararası düzeyde ihmal edildiğinde ise belli bir ülke veya bölge piyasasının kaybı ile sonuçlanabilmektedir. Bunların telafisi ise çoğu zaman mümkün olmamakta mümkün olduğunda ise ciddi maliyetlere ve yıllar süren davalara sebebiyet vermektedir. Fikri ve Sınai Haklar çerçevesinde markaların ulusal ve uluslararası düzeyde tescil işlemleri ve doğan ihtilafların çözümü uzmanlık alanlarımızdan birisidir. Yerli ve yabancı müvekkillerimize marka, patent ve endüstriyel tasarımların tescil aşamasından başlayarak bunların korunması ve hukuki yaptırımların uygulanması süreçlerini takip etmekteyiz.

Bir işaretin marka olabilmesi için gerekli olan en önemli koşul “ayırt edicilik” niteliğinin bulunmasıdır. Bu işaretin marka olarak tescil başvurusu yapılmadan önce, seçilen işaretin başkaları adına tescilli olup olmadığı ve üzerinde kullanılacağı ürün veya hizmetin vasfını, cinsini tanımlayıp tanımlamadığına ilişkin araştırma yapılması önem taşır.

Günümüzde firmaların gücü sahip oldukları maddi varlıklardan çok markalarının değeriyle ölçülmektedir. Firmaların prestij ve rekabet avantajı sağlamak amacıyla sahip oldukları markaların korunması için öncelikle sahibi adına tescil edilmesi gerekmekte ve bu sayede art niyetli girişimlerin önlenmesi sağlanmaktadır.

Nominal Patent ekibi müvekkillerine alternatif markaların seçimi ve araştırılması, tescil edilebilirliği konusunda görüş verilmesi, marka konumlandırma, yurtiçi ve yurtdışı tescil stratejilerinin belirlenmesi, tescil işlemleri, red kararlarına itiraz ile 3. Şahıs itirazlarına karşı cevap sunulması, yenileme, lisans sözleşmeleri hazırlama ve yurtdışı tescil konularında kapsamlı hizmet vermektedir.

Marka çeşitleri;
• Ticaret Markaları

Bir işletmenin imalatını veya ticaretini yaptığı malları, başka işletmelerin mallarından ayırt etmeye yarayan işaretlerdir. Malların üzerinde veya ambalajında kullanılan markalar ticaret markalarıdır.

• Hizmet Markaları

Bir işletmenin hizmetlerini diğer işletmelerin hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işaretlere denir. Bankaların, sigorta şirketlerinin, hastanelerin, taşımacılık firmalarının, reklamcılık, tv-radyo yayıncılar, oteller, restaurantların ve eğlence hizmeti veren firmaların markaları hizmet markalar kapsamında korunmaktadır.

• Garanti Markaları

Marka sahibinin kontrolü altında, birçok işletme tarafından o işletmelerin ortak özelliklerini, üretim usullerini, coğrafi menşelerini ve kalitesini garanti etmeye yarayan işaretlerdir.

• Ortak Markalar

Üretim, ticaret veya hizmet işletmelerinden oluşan, bir grubun mal veya hizmetlerini diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işaretlerdi

Marka Araştırma

Tescil edilmesi düşünülen markanın, Türk Patent ve Marka Kurumu veritabanında ve özel yazılım programımızdan benzerlerinin olup olmadığının tespit edilerek tescile uygunluğunun ücretsiz olarak araştırılmasıdır.

Rakip Analizi

Sektörünüzle alakalı firmaların yeniliklerinde kullanacakları markalardan haberdar olmak için yurtiçinde  Türk Patent ve Marka Kurumu’nda, yurtdışında ise resmi mercilerden gerçekleştirmiş oldukları başvuruların tespit edilmesidir.

Marka İzleme

Tescil edilen markaların marka sahibine tam olarak koruma sağlayabilmesi için, tescil edildikleri sınıflarda koruma süreleri boyunca takip edilmesi gerekmektedir. Nominal Şirketler Grubu olarak Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde ki aylık resmi marka bülteninde yayına çıkan markalar analiz edilmekte, benzer marka başvurusu bilgileri müvekkil firmalara bildirilmekte ve müvekkil talepleri doğrultusunda itiraz süresi içerisinde yayına çıkan benzer markalara itiraz işlemleri gerçekleştirilmektedir.

Tanınmış Marka Başvurusu

Bir kişiye veya girişime sıkı bir biçimde bağlılık, güvence, kalite, reklam gücü, yaygın bir dağıtım ağına bağlı, müşteri ve diğer sübjektif ilgi ve ilişkiler ayrımı yapılmadan coğrafi sınır, kültür ve yaş farkı gözetilmeksizin aynı çevredekilerce refleks halinde beliren bir çağrışım” şeklinde tanımlanabilen markalar tanınmış marka statüsünde olan markalardır.

Tanınmış marka statüsünü kazanabilmek için “tanınmışlığın tespitine yönelik” Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuru yapılmalıdır. Tanınmış marka statüsüne hak kazanmış markalar, birebir veya benzer olarak herhangi bir sınıfta başka şahıs yada firmalar tarafından tescil edilemezler.

Tanınmış markalar ulusal ve uluslararası alanda tanınmış olmak üzere ayrılabilmektedir.

Uluslararası Marka Tescil Başvurusu

Markalar tescil edildikleri ülkede marka sahibine hak sağlamaktadır. Türkiye’de tescil edilmiş bir markanın, yurtdışında da korunabilmesi için, ürün gönderimi ve hizmet verilen ülke ya da ülkelerde tescil edilmesi gerekmektedir.

Özellikle ihracat yapan firmalar, ihracat yaptıkları ülkelerin gümrüklerinde mallara el konulmaması ve söz konusu ülkelerin resmi kurumlarından istenilen belge, sertifika vb. izinler için marka tescilinin şart koşulması sebebiyle, markaların ilgili ülkelerde tescil ettirmesi gerekmektedir.

Yurtdışında marka tescili,
  • Ülkesel bazda ayrı ayrı yapılabilir.
  • Avrupa Birliğine bağlı tüm ülkelerde topluluk müracaatı(CTM) denilen sistem ile yapılabilir.
  • Türkiye’nin taraf olduğu Madrid Protokolü çerçevesinde 92 ülkenin tümünde ya da seçilecek ülkelerde yapılabilir.