Nominal Patent, Endüstriyel Tasarım Hizmetleri başlığında; uzman kadrosu ile tasarım izleme ve rakip analizi uygulamalarını gerçekleştirerek Tasarım Araştırma, Yurt İçi ve Yurt Dışı Patent Tescil Başvurusu konularında markanıza fayda üretir.

Endüstriyel Tasarım Hizmetleri

Hizmetlerimiz

Tasarım Araştırma

Endüstriyel Tasarım tescil başvurularında tescil edilebilirlik şartlarından bir Yenilik kriteridir. Tescile konu tasarım Türkiye’de ve dünya çapında yeni olmak zorundadır. Tasarımın yeni olup olup olmadığı, tescil altına alınıp alınmadığı, yönünde araştırmaların gerçekleştirilerek, çıkan sonuçların raporlanması önemlidir. Nominal Patent olarak, alanında uzman kadro ile endüstriyel tasarım başvuruları öncesi tasarım araştırma hizmeti verilmektedir.

Yurtiçi Tasarım Tescil Başvurusu

Tasarım, bir ürünün tümü veya bir parçası veya üzerindeki süslemenin, çizgi, şekil, biçim, renk, doku, malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya özelliklerinin oluşturduğu bütündür. Tasarımlar “yenilik” ve “ayırtedicilik” şartlarını taşımaları halinde ancak koruma altına alınabilmektedir.

Bir tasarımın aynısının, başvuru veya rüçhan tarihinden önce dünyanın herhangi bir yerinde kamuya sunulmamış olması YENİLİK kriterini, tasarımın kullanıcı üzerinde yarattığı genel izlenim ile herhangi bir tasarımın aynı kullanıcı üzerinde yarattığı genel izlenim arasında belirgin bir fark yaratması ise AYIRT EDİCİ NİTELİK kriterini sağlamaktadır.

Yurtdışı Tasarım Tescil Başvurusu

Tescile konu ürünler tescil edildikleri ülkelerde başvuru sahibine hak tahsis etmektedir. Yurtdışı endüstriyel tasarım tescil başvuruları ile yurtiçinde tescil ettirdiğiniz tasarımlarınızı yurtdışında da koruma altına alınmasını sağlayabilirsiniz. Nominal Patent  ‘in uzman danışman kadrosuyla yurtdışı tasarım tescil işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Tasarım İzleme

Ülkesel ve uluslararası patent veri tabanları aylık olarak taranmakta, müvekkilerin talepleri doğrultusunda istenilen raporlamalar Nominal Patent’in uzman kadrosu tarafından yapılmaktadır.

Rakip Analizi

Müvekkillerin sektörlerindeki ve rakiplerindeki yeni başvurulardan haberdar olmaları için, talepler doğrultusunda aylık olarak raporlamalar Nominal patent uzman patent danışmanları tarafından yapılmaktadır.