Nominal Patent, markanıza fayda sağlayacak “Marka ve  Patent Hukuk Danışmanlığı, Devlet Destekleri Danışmanlığı, Telif Hakları Danışmanlığı, Domain (Alan Adı) Alımı, CE Belgesi, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi” konularında tüm bilgi birikimi, deneyimi ve 7/24 hizmet anlayışı ile işinize değer katar.

Danışmanlık Hizmetleri

Hizmetlerimiz

Marka Ve Patent Hukuk Danışmanlığı

Yurtiçi ve yurtdışında faaliyet göstermekte olan gerçek ve tüzel kişilere resmi olarak Fikri ve Sınai Haklar konularında vekillik ve danışmanlık hizmeti sunan firmamız Nominal Şirketler Grubuna bağlı Nominal Patent aynı zamanda uzman avukat kadrosuyla hukuki alanda da hizmet vermektedir.

Fikri mülkiyet mevzuatında yapılan değişiklikler nedeniyle şirketlerin fikri mülkiyet haklarının korunması hususunda danışman marka ve patent vekilleri ve avukatlar ile çalışması kaçınılmaz bir hal almış olup, uzman avukatlarımız ile hem danışmanlık hem de Sınai Mülkiyet Hakları’ndaki dava takibi konularında müvekkillerine hizmet sunmaktadır. Ayrıca müvekkillerimize fikri ve sınai haklar ile ilgili lisans anlaşmalarının hazırlanması, Türk Patent Enstitüsü kararlarına itiraz, marka, patent ve endüstriyel tasarım başvurularınıza gelen itirazlara karşı görüş bildirimi, konusunda da danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Turquality Danışmanlığı

Dünyanın devlet destekli ilk ve tek markalaşma programıdır. Günümüzde gittikçe ağırlaşan rekabet koşulları ve değişen tüketim kalıpları uluslararası arenada yer almak isteyen şirketleri daha fazla katma değer ve daha fazla pazar payı anlamına gelen güçlü markalar yaratmaya teşvik etmektedir. Turquality’nin amaçları; Marka potansiyeli olan firmalara finansal destek sağlayarak küresel markalaşma süreçlerini hızlandırmak, firmaların Ulusal Ve Uluslararası Rekabet Gücünü Artırmak, firmaların kurumsallaşmalarını sağlamaktır.

Nominal Şirketler Grubu olarak uzman kadromuz ile Turqulity hazırlık çalışmalarında ve Turquality desteklerinden faydalanan firmalarımıza destek vermekten gurur duymaktayız.

Devlet Destekleri Danışmanlığı

Gelişmekte olan ve Türkiye Ekonomisine fayda sağlamak amacı ile ihracat ve /veya yatırım yapmayı planlayan firmalara yapacakları yatırım harcamalarında veya yurtdışı harcamalarında devletin resmi kurumlarından, ihracatçı birliklerinden, ilgili bakanlıklardan destek alabilmesi amacı ile Nominal Şirketler Grubu’ndaki uzman teşvik danışman ve uzmanlarımızla firmalarımıza hizmet verilmektedir.

Devlet destek mevzuatlarındaki değişikler sebebiyle, devlet teşvik ve hibelerinden tam anlamıyla doğru bir şekilde faydalanılabilmesi için danışmanlardan bilgi alınması gerekli hale gelmiştir. Firmaların harcama ve yatırım planlarına yönelik yol haritası çıkartılmakta, desteklerden faydalanılabilmesi için uygun şartlar ve bilgiler hakkında eğitimler verilmekte, destek başvuru dosyaları hazırlanması sırasında destek verilerek takibi yapılmaktadır.

Telif Hakları Danışmanlığı

Telif hakları; Kişinin her türlü fikri emeği ile meydana getirdiği ürünler üzerinde hukuken sağlanan haklardır. Fikir ve sanat ürününün eser olarak kabul edilip koruma altına alınabilmesi için; Fikri bir çabanın ürünü olması, Sahibinin hususiyetini taşıması, Şekillenmiş olması, Kanunda sayılan eser türlerinden birine girmesi gerekmektedir. İlim ve edebiyat eserleri, Musiki eserleri, Güzel sanat eserleri, Sinema eserleri, İşlenme ve Derlemeler eser çeşitleri arasındadır.

Kültür Bakanlığı’nda; zorunlu kayıt tescil ve isteğe bağlı kayıt-tescil olmak üzere 2 şekilde eserler tescil altına alınmaktadır. Tescil altına alınan eserler, beyan esaslı olmakla birlikte eseri meydana getiren kişi ya da kişilerin kim olduğunun ispat edilmesinde kolaylık sağlamaktadır. İsteğe Bağlı Kayıt / Tescil 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 13 üncü maddesi ve Fikir ve Sanat Eserlerinin Kayıt ve Tescili Hakkında Yönetmelik uyarınca, Zorunlu Kayıt/ Tescil Başvuruları ise 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunun 13 üncü maddesi ile gerçekleştirilmektedir.

CE Belgesi

CE işareti, ürünün Avrupa ürün mevzuatlarına uygunluğunu gösterir. CE işareti “Conformite European” kelimelerinin kısaltılmasıdır ve literatürdeki anlamı “European Conformity”, Avrupa Normlarına Uygunluktur. CE işareti, bir ürün ya da ürün grubunun, Avrupa Birliği’nin sağlık, güvenlik, çevre ve tüketicinin korunması konusunda oluşturmuş olduğu, “ürün direktifleri” olarak anılan temel gerekliliklere uygun olduğunu gösterir. CE işareti, taşımayan ürünler, Avrupa Birliği ülkelerine giremez, bu nedenle CE işareti, ürünlerin Avrupa Birliği iç pazarında serbestçe dolaşımına olanak veren bir “Endüstriyel ürün pasaportu” olarak tanımlanabilir.

İhracat yapan firmaların ürünlerinde CE belgeleri almaları konusunda Nominal Şirketler Grubu bünyesindeki danışman arkadaşlarımızdan destek alabilirsiniz.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

ISO International Organization for standardizasyon’un kısa yazılışıdır, yani uluslararası standardizasyon örgütünün oluşturduğu bir kalite yönetim standardıdır. ISO 9001 Belgesi ise ilgili kuruluşun ürün veya hizmetlerinin uluslararası kabul görmüş bir yönetim sistemine uygun olarak sevk ve idare edilen bir yönetim anlayışının sonucunda ortaya konduğu ve dolayısı ile kuruluşun ürün ve hizmet kalitesinin sürekliliğinin sağlanabileceğinin bir güvencesini belirler.

ISO 9001 ise etkin bir kalite yönetim sistemini tanımlayan bir standarttır. Kuruluş bu standardın şartlarını sağladığında ISO 9001 belgesini alabilir. Belge kuruluşun ürün ve hizmetlerinin uluslararası kabul görmüş bir standarda uygun olarak üretildiğini gösterir. Standart  merkezi İsviçre’nin Cenevre kentinde yer alan ve 90’dan fazla ülkenin üye olduğu Uluslararası standardizasyon Örgütü (International Organization of standardization–IOS) tarafından geliştirilmiştir. Belgelendirme şirketlerini yetkilendirme yetkisi üye ülkelerin akreditasyon kurullarına verilmiştir. Türkiye’deki akreditasyon yetkisi TÜRKAK’a verilmiştir.

Farklı ülkelerde veya bölgelerde benzer teknolojiler için geliştirilen farklı standartlar zaman zaman “ticaret için teknik engel” olarak kullanılmaktadır. İşte ISO’ nun günümüzdeki en önemli işlevi ISO 9000 kalite yönetim standartları ve diğer ürün standartları gibi uluslararası kabul görmüş standartlar hazırlayarak ticaretin önündeki bu tip teknik engelleri ortadan kaldırmaktır.

Domain (Alan Adı) Alımı

Domain (alan adı) web sitenizin internet üzerindeki adı ve adresidir. Bu adres olmadan internet üzerinden web sitenize ulaşılamaz. Domainler; IP adresi diye tabir edilen, bilgisayarların birbirini görmesini sağlayan numerik sisteminin daha kolaylaştırılmış ve rahatça girilebilmesi için kelimelerle ifade edilen halidir. Dolayısıyla web sayfanızı ziyaret etmek isteyen kişiler IP adresinizi bilemeyecekleri ve bunu akıllarında tutamayacakları için bir domain alarak sitenize daha kolay ve akılda kalıcı bir adres belirlemelisiniz. En çok kullanılan alan adları .com, .net., org. ve .com.tr uzantılı alan adlarınıdır.

Alan adı başvurularınızı, Nominal Şirketler Grubu aracılığı ile güvenli bir şekilde kayıt altına alabilirsiniz.

Unutulmaması gereken bir konu ise; COM.TR alan adı sahibi olabilmeniz için tescilli bir marka sahibi olmanız gereklidir. Marka tescil işlemleriniz içinde Nominal Şirketler Grubu bünyesinde bulunan Nominal Patent’ten marka tescil işlemleriniz ile ilgili destek alabilirsiniz.

Kurumsal Kimlik ve Logo Tasarımı

Kurumsal kimlik, şirketlerin ya da kurumların içeriden ve dışarıdan görünen yüzüdür. Kurumun imajını oluşturur. Bu ifade belli sınırları çizilmiş ve genellikle değişmez bir ifadedir. Kurumsal kimlik firmalarda ortaya çıkabilecek olan kimlik kargaşasını yok eder. Aynı zamanda iyi tasarlanmış bir kurumsal kimlik firmaların, müşterilerin ya da hitap edilen hedef kitlenin gözünde prestij kazanmalarını, firmaların saygınlığının artmasını sağlar. Ayrıca, etkili ve akılda kalıcı şekilde oluşturulmuş bu kimlikler firmalar tarafından da özümsendiğinde, müşterilerin gözünde firmalara olan güveni artırarak, firmaların akıllarda daha çok yer etmesine olanak sağlar. Kurumsal kimlik oluşturulmasında en önemli kısımlardan biri logo tasarımıdır.

Kurumsal kimlik ve logo tasarımlarınız için www.bibaski.net sitemizi ziyaret edebilir ve Nominal Şirketler Grubu’nda uzman grafiker arkadaşlarımızdan destek alabilirsiniz.

Barkod Numarası Başvurusu

Barkod, hayatımızda kullanılan bir çok ürünün üzerindeki beyaz zemine siyah bir şekilde basılmış, çizgi ve sayılardan oluşan bir özel bir sistemdir. Barkod numarası sayesinde ürünlerinizi, lokasyonlarınızı, taşıma birimlerinizi, taşınmazlarınızı ve dokümanlarınızı dünya genelinde tekil olarak numaralandırma ayrıcalığına hak kazanırsınız. Barkod Numarası alımlarında Nominal Şirketler Grubu bünyesinde hizmet vermekteyiz.